You are here:  >>> Columns 

Allah is eenzaam

ALLAH IS EENZAAM

Vrije meningsuiting bekommert zich steeds om de waarden van anderen en heeft haar bestaansreden in het respect voor wat anders is. In tegenstelling tot de oproep van de Belgische moslimexecutieve aan de media om “hun verantwoordelijkheid te nemen en niet uit het oog te verliezen dat de vrije meningsuiting, waar we aan gehecht zijn, eindigt daar waar het respect voor de ander begint'' is vrije meningsuiting nu net de hoeder van het respect voor de ander.
Welk respect dan? Dit van de ongelovige arabier die een systeem moet ondergaan waarin “kerk en staat” vermengd zijn en dus totalitaire trekken vertoont; een systeem waarin machismo de vrouwelijke ontwikkeling beknot en het kind indoctrineert. Uit naam van de tolerantie en het respect voor deze mensen mag men de spot drijven met gelovigen die onwetenschappelijke waanbeelden verheerlijken en opleggen aan hun medeburgers en gezinsleden.
Domheid, angst en hebzucht zijn de waarden waaraan een beschaving ten onder kan gaan, dixit Albert Einstein. Religies die afgoderij hoog in het vaandel dragen en intellectueel oneerlijk zijn omdat ze de onhoudbaarheid van hun visie niet willen onder ogen zien en weigeren om bv. de absurditeit van concepten als “maagden in de hemel” en een opperbouwmeester die niet afgebeeld mag worden, in ogenschouw te nemen, kunnen niet anders dan zich gechoqueerd te voelen wanneer men hen een spiegel voorhoudt. Hun angst om hun zekerheden te verliezen (en dàt is de kern van hun woede tegen de spotprenten!) kan met deemoed benaderd worden, maar dient wel open en bloot geanalyseerd te worden. Het respect voor de verstandelijk gedrogeerde gelovige dient een therapeutische impact te hebben. En soms is een schokeffect efficiënter dan een gedoogbeleid dat de ogen sluit voor misstanden ten gevolge van intellectueel achterhaalde concepten.
Bovendien wéten vele moslims dat Allah niet bestaat en dat enkel de sociale daad van het bidden en het gezang der minaretten hen zekerheid geeft (eenzelfde zekerheid als de koekoek die om het halfuur uit de klok komt piepen maar verder niks wezenlijks vertelt over onze tijdsbeleving, laat staan over de tijd-ruimte constellatie waarin onze planeet en onze moleculaire substanties zich bevinden). Het sociale lichaam waarin de doorsnee moslim zich geweven weet, zal net als het katholieke tapijt, ontrafeld worden en atomiseren.
Het is de plicht van mensen met inzicht om medebroeders de hand te reiken, op de schouder te kloppen en aan het handje op wandel te nemen doorheen die fascinerende wereld waarin Allah en God enkel nog bestaan als functionele en arglistige creaties des mensen. Elke mens die zich beroepen moet op geloof, verdient het inzicht te krijgen en intellectueel gesteund te worden in de verrijkende tocht die hem of haar weg van het geloof zal brengen. Voorbij goed en kwaad klinken de gezangen van de twijfel, de kennis en de vrije wil. Wie zich desondanks wil blijven ketenen in een godbelijdenis zal in het spiegelbeeld dat hem voorgehouden wordt, de eigen onwetendheid tegenkomen. Geloof maakt dit soort mensen extreem eenzaam.
In het bidden vlucht de gelovige weg van zichzelf en zijn belevenis. En hij die vlucht, kwetst zichzelf en zijn naasten. Spotprenten zijn medicaties die een helend karakter kunnen hebben, maar net als de kettingroker die te horen krijgt dat verder roken fataal longkanker zal betekenen, knielt de gelovige en roept de Onbestaande te tonen dat hij gelijk heeft. Slechts de lach van het absurde inzicht weerklinkt. God en Allah maakten plaats voor Dada; negentig jaar geleden, toen uit naam van Vaderland, God en Bodem miljoenen de eerste wereldoorlog uitvochten. De moslimgemeenschap is op zoek naar hun eigen dadaïsten. In afwachting moeten ze (en met hen ook wij) het stellen met in Denemarken gepubliceerde prenten. Het urinoir van Duchamp werd reeds tweemaal vernield. So what… zijn innoverende gedachten hebben zich inmiddels bovenop geloof, oorlog en groot (on)gelijk gegrift. Zie, ook Allah heeft inmiddels de koran verlaten, zijn Geest gaapt naar zoveel stilstand…

 

Print this page Back Next