You are here:  >>> Artwork 

Yilli-Art

You must update your Flash player.

Click here to update your Flash player.

 

Yilli-Art staat voor Paintings - Installaties - Ready-mades - Miniaturen - Video-Art.
U kunt hieroboven een presentatie van mijn werken bekijken en binnenhalen.
U kunt kennismaken met een gedeelte van de artistieke video's.

In mijn paintings ben ik geëvolueerd van een surrealistische, over een expressionistische fase naar verhalende, soms figuratieve, soms non-figuratieve werken. Een filosofische dimensie kenmerkt een aantal werken.

In mijn miniaturen (ontwerpen voor monumentale werken) bespeel ik de spanning tussen materialen. Niet enkel de combinatie van harde en zachte materialen, maar ook het zoeken van een evenwicht tussen ophanging en vallen; doorbuigen en breken zijn kenmerkend. Natuurlijke elementen (hout, ruwe materialen) worden gecombineerd met door mensen gefabriceerde objecten die uit hun context gehaald worden.

Ik stop in mijn werken een “verhaal”, waardoor er bij de toeschouwer een element van bezinning kan optreden en er ook “tijd” aanwezig is, daar de “personages” of “ruimtes” zich steeds vanuit een situatie naar een situatie begeven en als het ware in een momentopname “vastgelegd” werden in het werk.

Recentelijk maak ik monumentalere objecten (skulpturen) waarbij ik o.a. gebruik maak van pvc en piepschuim.

Lees ook een presentatie in het Waals Weekblad.

Recente werken
Tentoonstellingen
Canon KunStof

 

 
 
 
 
 
 
   

 

Print this page