De Hand van Fatima

Dit script kreeg een uitschrijfsubsidie van de Vlaamse Filmcommissie. Een Franstalige versie werd in samenwerking met Christian Janssens (auteur) uitgewerkt.

SYNOPSIS

In een Berberdorp in Midden-Atlas werd FATIMA (23, dochter van een marabout en helderziende) als kind uitgehuwelijkt aan de nu 35 jarige AHMED (apotheker en celibatair) die na zijn moeders dood, met zijn vader naar Antwerpen is komen wonen, en afzag van het huwelijk.
FATIMA onderging een initiatie in de praktijken van haar vader; zij is zich bewust van haar gave. Nadat haar opgedrongen vriendje RACHID haar poogt te verkrachten, besluit FATIMA het dorp te verlaten. Het enige adres dat ze heeft in Europa is dit van AHMED.

AHMED heeft een apotheek. Hij werkt en woont er, samen met zijn vader. De rationeel en vrijzinnige Ahmed is tevens directeur van het Sport-Centrum. Hij zet zich in om via de sport jongeren te laten integreren. Zijn (autochtone) vriend ARMAND (40) is eigenaar van een fitnesszaal en de trainer van SAIDA (20), een jonge atlete en een groot talent op de 400meter vlak. Zonder dat Saïda, noch Achmed op de hoogte zijn, dient ARMAND een nieuwe, zeer moeilijk op te sporen vorm van amfetamines toe (verwerkt in vitaminespuiten) aan SAIDA, die hierdoor extreem presteert, maar zich ook vermoeid begin te voelen.

De aankomst en aanwezigheid van FATIMA zet de wereld van AHMED op zijn kop. FATIMA wordt bevriend met SAIDA en probeert diens vermoeidheid te behandelen door middel van traditionele extracten. Na een visioen begint ze de eerlijkheid van Armand in twijfel te trekken en krijgt een conflict met hem.
HASSAN, de broer van SAIDA, is lid van een fundamentalistische moslimgroep. Hij verzet zich tegen de initiatieven van Hassan en wil dat Saïda een klassiek rollenpatroon opneemt, als vrouw.
AHMED wimpelt de magische concepten en de negatieve houding van Fatima t.o.v. Armand weg. Maar tegelijk valt hij voor haar charmes en haar sterk karakter.
Tijdens het provinciaal kampioenschap geeft FATIMA haar talisman aan SAIDA die de wedstrijd wint. HASSAN veroorzaakt rellen met zijn groep extremisten, omdat zij tegen de vrouwenwedstrijden zijn. Tijdens deze rellen wordt FATIMA, die geen verblijfspapieren heeft, gearresteerd en opgesloten.

AHMED gaat naar het Berberdorp om de papieren van Fatima in orde te brengen. Fatima’s vader, de MARABOET, wil hem de papieren enkel geven op voorwaarde dat het huwelijk tussen FATIMA en Ahmed voltrokken wordt. Ahmed aanvaardt dit enkel voor de vorm (zo bekomt hij de papieren) en ondergaat een voorhuwelijksrite. FATIMA’s moeder geeft hem een talisman, als symbool voor hun (volgens haar) nakende huwelijk ; het is een amulet, genaamd « Hand van Fatima ».

FATIMA wordt vrijgelaten nu haar papieren in orde zijn. (ze heeft een toeristenvisum). AHMED vertelt haar niets over de voorhuwelijksrite die hij onderging en geeft haar de « Hand van Fatima ». Fatima begrijpt wat dit betekent, maar ze praat er niet over met hem.
Ofschoon AHMED het haar verbiedt, geeft FATIMA opnieuw medicijnen aan de vermoeide Saïda. In een visioen ziet ze ARMAND in gezelschap van een man (die later de leverancier van de amfetamines zal blijken te zijn). Ze valt opnieuw Armand aan als onbetrouwbaar waardoor ook Saïda’s vertrouwen in hem aangetast geraakt. Armand (die een “contract” heeft met een man achter de schermen m.b.t. het uittesten van de amfetamines) stuurt de leverancier op Fatima af. Deze man agresseert Fatima en maakt haar uit voor heks.
AHMED verzorgt de licht gewonde Fatima; ze brengen de nacht samen door.

De relatie tussen AHMED en FATIMA is gebaseerd op wederzijds respect.
Doch ook HASSAN maakt FATIMA nu uit voor heks. En in de media wordt er gesproken over een « gespannen sfeer » die heerst in en rond het Sport-Centrum.
ARMAND eist van AHMED dat hij kiest: of FATIMA, of zijn functie als voorzitter. AHMED en FATIMA maken ruzie. AHMED heeft het over de voorhuwelijksrite. Fatima maakt zich boos: ze begrijpt nu waarom er zo veel spanningen zijn: Ahmed heeft de geesten voor de zot gehouden door een rite te ondergaan waar hij niet achterstond.

SAIDA neemt deel aan de finale van het Belgisch kampioenschap en krijgt in volle eindspurt een hartaderbreuk en sterft. HASSAN beschuldigt FATIMA ervan zijn zus te hebben vergiftigd. Samen met zijn copains belegert hij de pharmacie van AHMED. Deze laatste wordt door de politici verplicht ontslag te nemen als directeur van het SportCentrum. Voor FATIMA is dit alles het gevolg van een vloek (s’hour) die enkel ongedaan kan worden gemaakt door naar het Berberdorp terug te keren. AHMED probeert tevergeefs dit idee uit haar hoofd te praten. Bij haar vertrek laat ze de amulet « Hand van Fatima » bij hem. Hij geeft haar zijn gsm, zodat ze in contact kunnen blijven.

In de media worden de magische praktijken van FATIMA in verband gebracht met de dood van Saïda. AHMED had echter voordien een bloedstaal genomen van Saïda en onthult aan de media dat hij de staal ter expertise laat onderzoeken, zodat zal blijken dat de producten van Fatima onschadelijk waren.
Uiteraard vreest de leverancier van de amfetamines dat een bloedonderzoek één en ander aan het licht kan brengen. De man poogt ARMAND uit te schakelen, maar bij toeval wordt deze door AHMED gered. Waarop ARMAND opbiecht dat hij amfetaminespuiten gaf aan SAIDA, die een proefkonijn was. Met het geld dat Armand hiervoor kreeg, kon hij zijn fitness afbetalen.

Inmiddels is Fatima in het berberdorp waar haar vader, de MARABOUT, vaststelt dat ze zwanger is. Van AHMED of van RACHID? Een schande zou het zijn voor de familie moest de vader zijn verantwoordelijkheid niet opnemen! FATIMA wil in ieder geval niet huwen met RACHID et vraagt AHMED om naar het dorp te komen.

AHMED komt aan in het dorp. Fatima werd inmiddels door haar vader opgesloten in een hut. AHMED wordt koel ontvangen, de Marabout (Fatima’s vader) begrijpt dat Ahmed niet in het dorp wil blijven wonen, terwijl hij wil dat zijn dochter niet naar Europa terugkeert.
Ahmed zoekt achter Fatima maar wordt door een jaloerse RACHID in het hart gestoken. Doch het mes glijdt af op de talisman (Hand van Fatima) die Ahmed voor zijn vertrek had omgedaan.
Inmiddels werd Fatima door haar moeder bevrijd. Ze ziet van ver dat Rachid Ahmed neersteekt en springt in Rachids camion. Er ontstaat een worsteling tussen Rachid en Fatima en de camion rijdt een ravijn in. Fatima springt net op tijd uit de camion, maar Rachid verongelukt.

Ahmed ligt in de kliniek waar Fatima hem komt opzoeken. Ze heeft besloten mee terug naar Antwerpen te gaan. Ze kibbelen over de manier waarop ze wil bevallen (traditioneel of westers) en over een begeleiding van de zwangerschap. Ze zijn gedoemd een synergie te vinden tussen hun twee levenshoudingen. Als hun liefde sterk genoeg is, moet dat lukken…
U kunt op aanvraag (mits motivatie) het scenario bekomen.

 

Print this page