Home page | CV | Contact | Lips | Eyes

Thumos

Thumos (of Thymos).

Bij de oude Grieken stond deze term voor het verlangen naar erkenning, als individu. Het is de kracht waarmee men verbeten doorzet, de held wordt op het slachtveld. Thumos drijft een mens concurrentieel te zijn en zichzelf als individu op de kaart te zetten.

Thumos kan je vandaag vatten onder de hype term Egobranding.

Maar met het ouder worden gebruikt men die levensenergie om te creëren, om passievol de poëzie en de volheid van het eenmalige bestaan te ervaren.

Thumos wijst er ons op hoe wij tegelijk trots en schaamtevol kunnen zijn op de Mens. Onze samenleving –denk aan de medische wetenschap, denk aan de ruimtevaart- genereert topprestaties, gedreven door thumos. Tegelijk ontwikkelen wij tools waarmee wij efficiënter kunnen medemensen vernietigen.

Een mens leeft met een precair evenwicht tussen spirit, ratio en emotie. Dit werk drukt de ambivalente aspecten uit van thumos. O.a. door de ruwe oppervlakken waaruit zachte, tedere vormen ontstaan. Een powerfull werk en tegelijk een broze materiaalkeuze. Een imposante verschijning als symbool voor de hoogmoed van de mensensoort die o zo precair blijkt.


De diepmauve kleur verwijst naar het kosmische. Dit is de Mens als vrucht van een miljarden jaren durende kosmische evolutie. Wij zijn de kinderen van sterrenstof en Thumos drukt uit hoe wij in het leven staan, genetisch en cultureel gedreven.