Columns

Polski

Auschwitz, 12u10. Bij het oprijden van de parking komt een studente-parkeerwachtster ons tegemoet. Ofschoon onze wagen een Poolse nummerplaat heeft, beseft ze dat we geen Polski zijn en zegt ons in gebroken,doch verstaanbaar Engels: ‘Het spijt me, maar er zijn geen rondleidingen meer in het Engels. Noch in het Frans. U kunt wel om 16uur vrij het museum bezoeken.’
She must be kidding. Bijna vier uur wachten. Of er geen rondleidingen in andere talen zijn? Ja, in het Spaans. No problema. U spreekt Spaans? Nee, maar zoals ik zei is dat geen probleem. Zelfs Catalaans zou oké zijn. Ze glimlacht en wijst ons waar we kunnen parkeren.
Aan de kassa. De Spaanse rondleiding start pas om 14u15. Maar om 12u30 is er eentje in het Pools. Of we twee tickets kunnen hebben. Nee, dat gaat niet want U praat geen Pools. Klopt, maar dat is geen probleem. Toch wel. De gids zal U herkennen als niet-Polen en U niet toelaten. Maar dat is toch onze zaak… We hebben ooit nog een rondleiding over dinosaurus-eieren in het Russisch gevolgd, in Albanië. Ze schudt en lijkt onvermurwbaar. Maar dat zijn wij ook. Let’s take the risk. Ik kan U uw tickets niet terugbetalen als u niet binnen mag en u kunt enkel binnen om 12u30. Let’s go, lady. We betalen en krijgen twee stervormige stickers die we op ons moeten kleven met in het groot geschreven: Polski.
De stickers verdwijnen in mijn jaszak.
Aan de ingang. Row 1. Nee meneer, u kunt niet binnen want uw rugzakje is net iets te groot. Kunt u het in de balie afgeven? Diep ademhalen, geforceerd glimlachen en het zakje in de wagen deponeren. Om 12u25 staan we opnieuw aan Row 1. Ik toon het betalingsbewijs dat gescand wordt. Oei, Sir, het is al 12u25. Please hurry up. Uw groep staat ginds. Gewoon rechtdoor lopen.
Aldus geschiedde. Maar met iets te snelle pas. Sir, kunt u even uw zakken ledigen, uw jas uitdoen en door de scanner lopen. Keep on smiling. Thank you sire. Have a nice visit.
We sluiten aan bij de dichtstbijzijnde groep. Ze dragen ook een sticker, maar dan een ronde. Met erop: English. We kijken mekaar aan. De groep zet zich in beweging. We stappen mee door een tourniquet; houden de Polski-stickers veilig in de jaszak en staan dan terug buiten, met zicht op het smeedijzeren Arbeit macht Frei. De gids legt uit dat dit zeer incorrect is, want soms maakt arbeid helemaal niet vrij. Nee, dat zal wel zijn. Pas nu merken we dat iedereen een koptelefoontje op heeft. Wij niet. Dus volgen we de gids as close as possible, zonder op te vallen. Ze praat voldoende luid in een microfoontje om haar live te kunnen verstaan.
Auschwitz bezoeken moet iets rebels hebben. Maar als we tussen de barakken wandelen passeren de andere groepen. Steeds met andere stickers op hun vest. Niemand heeft een glimlach op de lippen. Terecht. Het regent lichtjes. Het kwik is gedaald tot 6 graden. Elke rij van 15 à 20 mensen die in ganzenpas met een hoofdtelefoon kriskras door de stegen stappen, doet luguber aan. Lijkt wel een enscenering. Alsof ergens een cineast eender welk moment ‘cut’ zal roepen.
O ja, het zal wel met de beste bedoelingen zijn geweest, maar Auschwitz een ‘museum’ noemen is echt wel not done. Have a nice visit sir. Pardon?
________________________________________________________________________________________________________


Verpeutering

Stop met de term ‘verkleutering’ te gebruiken in pejoratieve zin. Weinig volwassenen hebben de ingesteldheid van kleuters: steeds maar doorvragen; verwonderd zijn in grote en kleine dingen; een continue stroom van aha-erlebnissen; een wegsmeltende eerlijkheid en een ontembare energie.
Gebruik dan liever de term verpeutering. Peuters noemen een voorbij waggelend vierpotig blaffend wezen ‘hond’ zonder te beseffen dat ze met taal bezig zijn. Noch wetende dat het een dier is. Menig gelovige volwassene benoemt fenomenen als door god of allah gecreëerd, zonder besef van de ware aard van die dingen. Verpeutering is het na-apen zonder eigen kritische reflectie noch zich bewust zijn van de gebruikte methodiek. Verpeutering is orde scheppen zonder zelf te reflecteren, vragen te stellen, te spitten. Het is een ingebouwde drug die het leven makkelijker maakt maar jezelf tot speelbal van manipulerende medemensen. Verpeutering is de bron van alle framing.
________________________________________________________________________________________________________


Over leesvaardigheid

1.

Geïnterviewde: Iemand schreef een interessante post op facebook.
Journalist : Lees eens voor.
Geïnterviewde: de post is wel 1 A4 lang.
Journalist: Oei. Kun je hem ook in 1 quote samenvatten. Waarover gaat de tekst?
Geïnterviewde: Hoe het komt dat jongeren minder begrijpend kunnen lezen.

2.

Kan Studio 100 geen voetbaltempel neerpoten?
Waarom moeten overheden zich inzetten om miljonairs zich te laten amuseren tijdens hun vakantie?
Brood en spelen, zegt u? Ja, wellicht noodzakelijk voor delen van de bevolking maar er zijn betere leesvaardigheidsbevorderende spelen.

3.

Pianoles duurt 30 minuten per week. Wat doen leerlingen? Thuis oefenen. Enige manier om vaardigheden te vergroten.
Dus wanneer leerkracht half uurtje begrijpend lezen oefent in de klas, hoe kunnen leerlingen dan beter worden? Juist, door thuis veel te lezen, al of niet begeleid door ouders. Zo niet, is het dan de schuld van het onderwijs dat minder jongeren begrijpend lezen? Hallo ouders. ..?

4.

We moeten de lat hoger leggen.
Zo kunnen veel meer mensen er makkelijker onder door.
________________________________________________________________________________________________________


Sinterklaas is dood

-Sinterklaas is dood.
-Oei.
-Geen nood. Alibaba neemt zijn handeltje over.
-O.
-Je kan je lijstje achterlaten op https://www.alibaba.com
-En komt Alibaba dan mijn cadeautjes aan huis brengen?
–Zeker. Een aantal Topchinezen doen dat.
-O. Dus het zijn Gele Pieten?
-Nee. ’t Zijn Manadarijnen.
-Gele Mandarijnen?
-Jazeker.
-En die komen dan door de schoorsteen?
-Nee, daarvoor huren die Mandarijnen een heleboel Zwarte Zulu’s in.
-Zwarte Zulu’s?
-Ja. Arbeiders die niet meer nodig zijn in Midden-Afrika bij de mijnontginningen.
-O. Lijkt me wel een heel postmoderne fabel.
-Trek het je niet aan. Leg gewoon genoeg maniok en rijst in je schoentje en je cadeautje zal klaar liggen.
-Youpie.
________________________________________________________________________________________________________


Haast

Haast doet met onze psyche wat suiker doet met ons lichaam.
Een gehaaste samenleving verhindert optimaal samen-leven. Het leidt tot FOMO en doet al te vaak ervaringsopportuniteiten degraderen tot consumptie-momenten.
Tijd om snel over te gaan tot traagheid en diepte.
________________________________________________________________________________________________________


La Traviata

La Traviata. Door Verdi geschreven anno 2017.
De eindscène.
Violetta is geveld door een opengescheurd borstimplantaat. Lekkende siliconen maken dat ze op haar sterfbed ligt.
Haar geliefde -architect van beroep- is in Antwerpen op een meeting met het stadsbestuur om de overkapping van de ring te fijntunen.
Hij krijgt het droevige nieuws en springt onmiddellijk zijn Ferrari in, richting Italië.
Zal hij zijn geliefde nog een laatste maal levend kunnen omarmen?
Helaas. Omwille een gekantelde vrachtwagen die zijn lading siliconen verloor, is de hele ring richting zuiden geblokkeerd. Onze geliefde staat 12 uur in de file. Op zijn smartphone ziet hij Violetta sterven. Waarna hij een gasboete krijgt wegens het gebruik van een gsm achter het stuur.
Doek.
________________________________________________________________________________________________________


Re´ncarnatie

Na het volgen van reïncarnatietherapie zat ik achter Ernest Hemingway op het paard van Don Quichotte, op weg naar Barcelona om er de Spaanse troepen van de hertog van Alva te verdrijven.
________________________________________________________________________________________________________


Identiteit & Informatie

Identiteit = I (ik) en entiteit. De entiteit werd vroeger ingevuld door een puzzel bestaande uit 20 stukjes waaruit je er 20 mocht kiezen. Niet moeilijk dat iedereen dezelfde identiteit had, te weten een godsgeloof, een sociale rangorde die ‘natuurlijk’ vastlag en een groeps-volgzaamheid. Maar van I -dentiteit is er dan geen sprake. Men kon niet afwijken van de opgelegde normen want men had geen extra puzzelstukjes ter beschikking.
Hoe meer informatie ter beschikking komt (via lectuur en via onderwijs), hoe groter de kans dat er bij het verzamelen van die 20 stukjes uit een aanbod van 100 puzzelstukken, meer verschillende identiteiten, dus variaties, ontstaan. En dus groeit het inzicht dat persoonlijkheden verschillend kunnen en ook mogen zijn. In de tweede helft van de 20ste eeuw culmineerde dit in de vrije moraal, de lustbeleving, de ontkerkelijking, het afwijzen van oorlogsnationalisme, etc.
Ik ben een individu, ik heb een I-dentity, werd bon ton. De mainstream identiteitsvorming (voor God, vaderland en Koning) verschoof naar ‘ik ben een vrije burger en heb een aantal passies en eigenschappen’. Waarbij men de illusie had dat men een aantal zaken zelf koos. Men kreeg de indruk in volle vrijheid zich een persoonlijkheid te kunnen shoppen. Terwijl de impact en de wisselwerking van de omgevingsfactoren en van de genen op de persoonlijkheid toch duidelijk is. En dus die vrijheid zeer relatief is. M.a.w. wij verschillen weliswaar in mindere of meerdere mate van onze medemens, doch we zijn nevertheless het product van een proces waarop we eerder weinig vat hebben.
Tegelijk ervaren we dat onze houding of onze mening tegenover medemensen of voorwerpen of feiten evolueert. Persoonlijkheden zijn vloeibaar, een identiteit schuift en naast een kleine kern die reeds in onze kindertijd aanwezig was, kunnen we onszelf aanschouwen als een Ander, een vreemde ten opzichte van jaren terug. Onze oordelen wijzigen, omdat wij zelf -onder invloed van ervaringen en wijzigende externe omstandigheden, een ander zijn geworden.
Vandaag, in het internettijdperk, is er zoveel meer informatie aanwezig dat we het overzicht niet behouden. En dus is onze persoonlijkheid opgevuld door ontelbare kleine puzzelstukjes. We voeden onze hersenen met vele informatiefragmenten, die liefst de genotszones prikkelen. De 20 puzzelstukken zijn 20.000 kleine stukjes geworden die verzameld kunnen worden uit een grabbelton met miljoenen stukjes. Om hierin orde te brengen, is er de artificiële intelligentie die begrijpend analyserend te werk gaat en op basis van de datasporen die we nalaten onze interesses, onze I-dentiteit gaat bepalen. En die ons dan marketinggewijs meer van hetzelfde gaat voorschotelen. Waardoor onze identiteit trager evolueert door de bevestigingsimpulsen die herhaald worden. Tegelijk leven we ook steeds meer in een snelle opeenvolging van nu-momenten. Onze eigen tijdservaring (kairos) lijkt samen te vallen met de aan de geschiedenis onttrokken maatschappelijke tijd (chronos). Nieuwsbytes vullen mekaar aan zonder dat de boog overheen de opeenvolgende feiten blootgelegd wordt. Inzicht wordt vervangen door een zicht op het nu. De onophoudelijke stroom van aaneengeregen fragmentatie is het nieuwe vloeien. De wijze waarop digitale marketing en sociale mediaplatformen hierop inspelen is dus tegelijk afremmend en bevestigend. Uit de ontelbare fragmenten die wij communicatief-gewijs consumeren wordt door AI een patroon geweven dat ook herhaald wordt. Daardoor ontstaat een i-dentiteit waar het individu zich goed bij kan voelen omdat het houvast en bevestiging brengt. Waar het individu voor het internettijdperk meende zelf de identiteit vorm te geven en de illusie koesterde in vrijheid keuzes te maken, alsof het de omstandigheden zelf vorm gaf, probeert de digitale communicatieconsument de werkelijkheid te behappen door zoveel mogelijk informatiebytes te slikken, te kiezen in functie van wat hem genot oplevert en dit dan benoemt als de eigen passies en dus de eigen i-dentiteit. Terwijl de op de principes van een gokmachine gebaseerde input van informatie op conservatieve wijze een keuze voorschotelt die -los van eigen vrije keuzes- een entiteit doet ontstaan die vastgelegd wordt in zogenaamde persona.
Vermits identiteitsvorming vandaag het absorberen en verteren is van duizenden fragmenten informatie-bytes, zullen marketeers met behulp van de artificiële intelligentie orde scheppen in de mallemolen en onze persoonlijkheden bevriezen en shapen in functie van voor hen behapbare en zinvolle persona’s. Identiteitsvorming wordt zo een type-invulling. Afwijkende inzichten of gedrevenheid kunnen op korte termijn op die wijze uit iemands identiteit verwijderd worden. Het volstaat ze niet meer of in associatie met negatieve gevoelsmomenten aan te reiken. ‘Ik ben mijn swipe-gedrag’ wordt het nieuwe adagio van de internetmens, terwijl in wezen zijn entiteit zich enkel uit in zijn swipen en zijn persoonlijkheid dus vorm wordt gegeven door een complexe reeks van parameters en impulsen. Het swipen versterkt de verkregen identiteit. Het ik is meer dan ooit een willoos en keuzeloos product. Waar god, vaderland en koning niet meer in slagen, lukt de door artificiële intelligentie aangestuurde permanente bytes-bombardementen wel.
De eerst helft van de 21ste eeuw zal wellicht geboekstaafd worden als de periode waarin de homo sapiens sapiens zichzelf de mythe voorhield een I-dentiteit te bezitten terwijl hij de disciplinering van een persona-look-al-like op genotsvolle wijze onderging.
________________________________________________________________________________________________________


Meet my drifting brain

Columns inpikkend op de actualiteit. Soms dieper gravend.
Prozaïsche gedachten met een literaire ondertoon.
Een oplijsting van geschreven essays.
En een link naar mijn blogsite: Yilli's Yolige Yachtvelden.


Empathie

Wie zonder empathie tegenover zichzelf staat, loopt existentieel gevaar. Wie enkel empathisch is met zichzelf, is ziekelijk narcistisch.
________________________________________________________________________________________________________


Eiwijs

Er zijn twee soorten mensen. Zij die eitjes onthoofden met 1 messlag (de IS-methode) en zij die heel zachtjes met de bolle zijde van een lepeltje op de bovenzijde van het eitje tikken en vervolgens met de wijsvinger voorzichtig een gedeelte ontpellen. Dit is de wetenschappelijk exploratieve wijze.
Choose yours.
________________________________________________________________________________________________________


Gedachte

Intelligentie kan afgemeten worden aan de hoeveelheid onzekerheden die men kan verwerken. Wie imperfectie als geruststellend ervaart, verjaagt de twijfel.
________________________________________________________________________________________________________


Meet my drifting brain

Gratis. Neem mee. (over Stadswachten en meubeltjes op straat)
Sereniteit (naar aanleiding van een busongeluk waarin kinderen en hun volwassen begeleiders het leven lieten) (.doc)
Troje en DSK (.doc)
De cobra en de bankier (over de bonussencultuur)(.doc)
Over liefde
Doodsangst en liefde
Multiculturaliteit
De geschiedenis van de toekomst van Vlaanderen
Hangsenioren
De woorden van 2010
De kracht van de demagogie (over BDW en nationalisme)
De bisschop en het vlees
Les Flamingants, Sire.
Ik praat tegen mijn sokken
De mens stelt niets voor en is daarom essentieel.
De bron van onze kennis
Wij zijn allemaal verslaafd (.doc)
Hoe denkt de wetenschap over de oorsprong van de wereld?(.doc)
Over Kopenhagen, het klimaat en de mens
VRT en de overbodigheid van VTM
Spiegeltje, spiegeltje, wie kijkt er daar over mijn schouder mee? (over geloof)
Petje af (over hoofddoekenverbod)d
School is out (over creativiteit in het onderwijs)
Het geheim van God
Vijf dingen die ik ook niet aan mezelf zou willen vertellen (biografisch)
Pavillon du bonheur.odt(neerslag van een dag cultuursnuiven in Brussel)
De aboriginal-vader die zijn zoon berispt.doc(over respect voor de natuur)
Ecce Homo(over politiek en God)
Als ie maar geen allochtoon wordt (over migrant-zijn)
Allah is eenzaam (over heilige huisjes)
Over de moord op Joe van Holsbeeck.doc
Racist of Asperger? (over Hans van Temsche) Zie ook op blogsite
Méér dialoog en minder komma- of geitenneukerij (over de dood van Theo van Gogh) (ook als .doc)
God is met brugpensioen (ook als .doc)
De raad van bestuur van Yilli.doc (over mezelf)
Kom we gaan naar Eurodisney.docx (over koninklijke verkenners en mineurs)
Welkom op de bouwwerf Vlaanderen (over stilte en poujadisme)
Migrant in eigen land.doc (over nationalisme)
Ben een dag eerder teruggekeerd uit Duitsland.doc (over politiek, testosteron en de moeder van God)
Ik ben moe van dit landje en zijn bewindslieden.doc (over de (on)zin van communautair gekibbel)
België, wat te doen?.odt (over België, politici enzovoort)
La Belgique bouillonne.doc (over meertaligheid)
Paljassen.doc (over belachelijke mensen)
Crisis.doc (over het failliet van het kapitalisme)
Kleine aandeelhouders.doc
Gokken in het voetbal.doc
Morales en de Boliviaanse weg
Irak voor de inval.doc
Een tegen allen.doc (over neuromarketing)
China en de vlam.odt (over boycot Olympische spelen)
Big Redder is watching you (over bewaakte stranden)
IT-aanzet tot reflexie
De EEG versus de EU (over het neen van de referenda) (ook als .doc)
Vlaanderen Dogville (ook als .doc)
2004 Rubensjaar (ook als .doc)
Modieus Taalgebruik (ook als .doc)
Bericht uit kikkerland (over de Vlaams Blokstemmer)(.doc)
Drie Minuten Stilstaan (n.a.v. 11-9-2001) Zie ook op charta91
Het Mosselsoupee (ook als .doc)
Eenzaamheid is een deugd
Geweten (het kind in je hoofd)
Bomen (de magie van de natuur)
Meerkeuzevragen aan prins Carnaval (ook als.doc)
De pretparkcultuur van de VRT
Begroting (de Bourgondische Hertogen en de Euro)
Bijen (de erotiek van de imker)
De burgemeesteres van Antwerpen en de Zillion
Topsport (ook als .doc)
De Maasai van de Boudewijnlaan (over ambtenaren en de Copernicushervorming)
Gratis. Neem mee.

U vindt nog andere columns op mijn blogsite. U kunt de meeste hier lezen, of aanvragen.(c) 2010 - All rights reserved

Print this page